ambulant verpleegkundige GGZ vaste baan – randstad – Almere

  • Almere

randstad

Functieomschrijving

Voel jij je als Mbo- of Hbo-verpleegkundige helemaalthuis in het werken in de ambulante GGZ? En ben jij op zoek naar devolgende stap in jouw carrière? Dan zijn wij op zoek naarjou!

Je gaat aan de slag bij een IntensiveHome Treatment team dat door heel Flevoland actief is. In je nieuwefunctie behandel jij patiënten in een acute psychiatrische crisis.Je behandelt patiënten in de thuissituatie. Het gezamenlijke doelvan jou en je team is opname zoveel mogelijk voorkomen. Eenuitdagende functie waarin je echt het verschil kan maken! Je krijgtdirect een contract met urengarantie.

watbieden wij jou

  • Eenpersoonlijke, betrokken werkgever
  • Projectenvanaf 16 uur de week
  • Zet jouw kennis en kundein op projectbasis
  • Apart tarief voor Mbo enHbo
  • cliënten in (dreigende) crisis thuisbehandelen
  • Je werkt door heelFlevoland

wie benjij

Cliënten met psychiatrischeproblemen in een (dreigende) crisis zoveel mogelijk in dethuissituatie behandelen en ondersteunen. Daar krijg jij energievan!

Jij bent creatief en denkt inoplossingen. Je hebt ambulante ervaring in de GGZ. Bijvoorbeeld ineen FACT-team, IHT-team of vergelijkbaar team. En je hebt ervaringin de klinische GGZ. Bijvoorkeur in de acute GGZ. Je staat stevigin je schoenen en houd het hoofd koel in crisissituaties. Humor isvoor jou een belangrijke manier om situaties terelativeren.

  • Je hebt minimaal eenMbo-verpleegkunde opleiding en ervaring in de ambulanteGGZ
  • Je hebt een actieveBIG-registratie
  • Je bent 16 uur per week of meerbeschikbaar

wat ga jedoen

Als verpleegkundige werk jein een IHT-team in Almere en door heel Flevoland. Je biedbehandeling en ondersteuning aan mensen met psychiatrischeproblematiek die in crisis zitten of dreigen te komen. Het doel isom de cliënt zoveel mogelijk in de thuissituatie te helpen enopname te voorkomen. Als een behandeling geïntensiveerd moet wordenzorg je daar samen met je team voor. Je stelt behandelplannen op,voert ze uit en evalueert regelmatig. Je onderhoud contact met hetnetwerk van de patiënt. En je doet gerichte interventies.

Samen met een ervaringsdeskundige begeleid je ookpatiënten bij de groepsbehandeling. In deze behandeling wordt depatiënten crisisvaardigheden en stabilisatie geleerd. Kortom, eenhele veelzijdige en uitdagende functie!

waarga je werken

Je werkt bij eenGGZ organisatie met meerdere locaties en teams in Midden-Nederland.Een groeiende, betrokken organisatie die zich van A tot Z in depsychiatrie heeft gespecialiseerd. Van lichte tot ernstigepsychiatrische aandoeningen en verslavingspsychiatrie. Dezeorganisatie heeft zich op alle gebieden gespecialiseerd.

Werken via Randstad Zorg Professionals betekentprojectmatig werken bij één of meer opdrachtgevers in jouw regio.Samen stemmen wij af wat jouw voorkeuren zijn en wat Randstadhierin mag aanbieden. Projecten starten vanaf 24 uur in de week enkunnen ook voor fulltime zijn. Vaak voor een periode van 3 maandentot zes maanden. Met kans opverlenging.

sollicitatie

Wil jij meer weten over het werken als zelfstandigevia Randstad Zorg Professionals? Solliciteer op deze vacature ofe-mail je CV naar ons.

Uiteraard staat deze vacature openvoor iedereen die zich hierin herkent.

Sollicitatieprocedure
Om tereageren op onze vacatures voer je eenmalig je gegevens in.Hierdoor maak je automatisch een account aan op Mijn Randstad.Vanuit Mijn Randstad reageer je voortaan snel en eenvoudig opvacatures, kun je je gegevens beheren, je sollicitaties of salarisbekijken en nog veel meer.

Lees hier meer

Deel deze vacature: