Beherend Apotheker De Spil – Zorggroep Almere – Almere

 • Almere

Zorggroep Almere

Parttime 32 – 38 uurArbeidsvoorwaardenregeling – 3WO

Beschrijving

Dat jij alles op alles zet voor het waarborgen van kwalitatief goede farmaceutische dienstverlening vinden wij bewonderingswaardig. Samen met jouw kennis en passie voor het vak zijn wij nog beter in staat…

Dat jij alles op alles zet voor het waarborgen van kwalitatief goede farmaceutische dienstverlening vinden wij bewonderingswaardig. Samen met jouw kennis en passie voor het vak zijn wij nog beter in staat om klant, patiënt of wooninstelling optimale farmaceutische zorg te bieden.

Als beherend apotheker ben je het hart voor de farmaceutische zorg in één van de oudste wijken van Almere en maak je deel uit van het grotere clusterteam Stad Midden.
De wijk waarin je werkt is zeer divers. Je hebt hier dagelijks contact met mensen van verschillende leeftijden (waaronder veel ouderen) en is er veel oog en aandacht voor de multiculturele samenleving in de wijk.
Apotheek de Spil levert o.a. aan diverse kleine wooninstellingen waarbij met name baxterleveringen ingezet worden. Ook lever je aan een Hospice, wat zorg op maat vraagt.
Het team van Apotheek de Spil werkt goed samen met de andere disciplines in het gezondheidscentrum de Spil.
Als apotheker zal je standplaats de Spil zijn, maar je bent samen met het hele clusterteam verantwoordelijk voor de farmaceutische zorg op 3 locaties. Ook draai je mee in het dienstenrooster van 24/7 apotheek de Brug.

Als beherend Apotheker ben je verantwoordelijk voor het waarborgen van kwalitatief goede farmaceutische dienstverlening, en het realiseren van een optimaal financieel resultaat binnen de apotheek. Je rapporteert aan de clusterapotheker. Jouw werk omvat natuurlijk veel meer maar een kleine opsomming van waar jouw focus gaat liggen; 

 • Personeel; je geeft leiding aan het team, voert ook functionerings- beoordelings-, en verzuimgesprekken, zorgt voor begeleiding en scholing, en waakt voor een planning die past bij de zorgbehoefte van onze cliënten; 
 • Zorgverlening; je ziet toe op het naleven van zorginhoudelijke werkafspraken en protocollen binnen het team, het regelmatig evalueren daarvan en waar mogelijk verbeteren daarvan; 
 • Beleid- en productontwikkeling; je denkt actief mee ten aanzien van de zorgverlening en het zorgbeleid, en doet verbetervoorstellen op het gebied van zorg, werkmethoden en samenwerking; 
 • Rapportage; je rapporteert aan de clusterapotheker over de voortgang van de verschillende resultaatgebieden, besteding van het budget en ontwikkelingen binnen het team; 
 • Exploitatie; je organiseert effectief en efficiënt het zorgaanbod van jouw apotheek in het cluster;
 • Communicatie; waar nodig informeer je andere hulpverlenende instanties zodat zowel de eigen instelling als ook andere instanties een optimale zorg en dienstverlening aan de cliënt kunnen leveren.
 • Wie ben jij

  Naast de voor de hand liggende zaken als een afgeronde opleiding Farmacie aangevuld met een (bijna) afgeronde postacademische Vervolgopleiding Openbare Farmacie, professionaliteit, kennis van – en ervaring met het managen van een apotheek, vinden we het belangrijk dat je: 

 • Een verbinder bent; je bent goed in staat om op verschillende niveaus relaties op te bouwen en te onderhouden, en weet wanneer je diplomatiek moet optreden; 
 • Overtuigingskracht hebt; je weet waar je het over hebt en weet je gesprekspartner met de juiste argumenten mee te krijgen in jouw visie; 
 • Besluitvaardig bent; je durft knopen door te hakken, ook wanneer de informatie soms beperkt is. Je gaat voortvarend en doortastend te werk om zoveel mogelijk feiten boven tafel te krijgen en bent niet bang om dan koers te zetten;
 • Communicatief vaardig bent; je bent verbaal en non verbaal sterk, en kunt een duidelijke boodschap overbrengen; 
 • Organisatorisch sterk bent; omdat je veel taken en verantwoordelijkheden hebt is overzicht en het kunnen stellen van prioriteiten belangrijk. Doordat jij goed overzicht weet te houden en je planning daarop aan kan passen is dit voor jou geen enkel probleem;
 • Kennis hebt van softwarepakketten Pharmacom en Servisoft.
 • Wat bieden wij

 • Een uitdagende rol met alle ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;
 • Werkdagen in overleg met de clustercollega’s;
 • Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband;
 • Salariëring conform AVR, salarisschaal 3; min. € 5.288,84 en max. € 7.554,70 bij een 38-urige werkweek;
 • Een mooi team met een cluster van apotheken om elkaar te ondersteunen;
 • Korting voor collectieve (ziektekosten-) verzekeringen, een fietsplanregeling, en een goede pensioenregeling;
 • Gratis lidmaatschap KNMP;
 • Goede bereikbaarheid vanuit Hilversum, Amsterdam of Lelystad.
 • Wat bieden wij

 • Een uitdagende rol met alle ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;
 • Werkdagen in overleg met de clustercollega’s;
 • Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband;
 • Salariëring conform AVR, salarisschaal 3; min. € 5.288,84 en max. € 7.554,70 bij een 38-urige werkweek;
 • Een mooi team met een cluster van apotheken om elkaar te ondersteunen;
 • Korting voor collectieve (ziektekosten-) verzekeringen, een fietsplanregeling, en een goede pensioenregeling;
 • Gratis lidmaatschap KNMP;
 • Goede bereikbaarheid vanuit Hilversum, Amsterdam of Lelystad.
 • Waar kom je te werken

  Zorggroep Almere heeft 18 gezondheidscentra waar zorg uit diverse disciplines, waar je ook veel mee zult samenwerken, samen komt. Het team van de apotheken van cluster stad midden werkt samen in en voor drie apotheken. We zijn er trots op dat iedereen hier gelijkwaardig is. Er wordt nauw samengewerkt met andere collega apothekers en farmaceutisch managers in het cluster.
  Dagelijks zijn er afstemmomenten waar iedereen zijn zegje kan doen. Leidinggevenden zijn collega’s. We luisteren naar goede adviezen, van wie dan ook. We hebben allemaal hetzelfde doel; onze klanten zo goed mogelijk en met plezier helpen.

  Apotheek De Spil maakt deel uit van cluster Stad Midden. Dit cluster is zeker divers te noemen. Bij apotheek De Spil is er veel oog en aandacht voor de multiculturele samenleving in de wijk. Castrovalva is uniek in de samenkomst van cliënten en zorgverleners wegens de aanwezigheid van een woonzorgcentrum, gezondheidscentrum en een openbaar restaurant. Parkwijk is modern en heeft ook een groot assortiment handverkoop. Bij elkaar een mooie gevarieerde afspiegeling van werken en wonen in Almere. Regelmatig drinken we koffie en lunchen we samen met de huisartsen die in de Spil werken waardoor de samenwerking laagdrempelig is.

  Overige informatie

  Heb je nog inhoudelijke vragen met betrekking tot het team, de apotheken of wil je een keer kennis komen maken om de sfeer te komen proeven? Neem dan contact op met de clusterapotheker Heleen Nijboer op 06-45468998 Je bent van harte welkom!

  Een integriteitscontrole via het waarschuwingsregister van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

  Het navragen van referenties en het overleggen van een ‘Verklaring omtrent het Gedrag’ (VOG) maken onderdeel uit van de aanstellingsprocedure. Acquisitie naar aanleiding van vacatures wordt niet op prijs gesteld.

  Contactinformatie

  Corporate recruiter

  Heleen Nijboer

  Cluster Apotheker

  Waar kom je te werken

  Zorggroep Almere heeft 18 gezondheidscentra waar zorg uit diverse disciplines, waar je ook veel mee zult samenwerken, samen komt. Het team van de apotheken van cluster stad midden werkt samen in en voor drie apotheken. We zijn er trots op dat iedereen hier gelijkwaardig is. Er wordt nauw samengewerkt met andere collega apothekers en farmaceutisch managers in het cluster.
  Dagelijks zijn er afstemmomenten waar iedereen zijn zegje kan doen. Leidinggevenden zijn collega’s. We luisteren naar goede adviezen, van wie dan ook. We hebben allemaal hetzelfde doel; onze klanten zo goed mogelijk en met plezier helpen.

  Apotheek De Spil maakt deel uit van cluster Stad Midden. Dit cluster is zeker divers te noemen. Bij apotheek De Spil is er veel oog en aandacht voor de multiculturele samenleving in de wijk. Castrovalva is uniek in de samenkomst van cliënten en zorgverleners wegens de aanwezigheid van een woonzorgcentrum, gezondheidscentrum en een openbaar restaurant. Parkwijk is modern en heeft ook een groot assortiment handverkoop. Bij elkaar een mooie gevarieerde afspiegeling van werken en wonen in Almere. Regelmatig drinken we koffie en lunchen we samen met de huisartsen die in de Spil werken waardoor de samenwerking laagdrempelig is.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: