Directeur basisschool De Zevensprong – Almeerse Scholen Groep* – Almere Stad

Almeerse Scholen Groep*

Vacaturebeschrijving:

De Almeerse Scholen Groep is voor openbare basisschool De Zevensprong op zoek naar een:

Directeur 0,8 fte

In de Danswijk in Almere Stad staat basisschool De Zevensprong. Met 170 leerlingen uit de omgeving van de school is het een echte buurtschool. De Zevensprong is een brede school die vanuit een hechte samenwerking met partners als de kinderopvang en de welzijnsorganisatie streeft naar een doorgaande lijn en betekenisvolle omgeving voor alle kinderen. De school wordt ervaren als een fijne plek voor kinderen en personeel en staat goed aangeschreven. De kinderen, ouders en teamleden zijn dan ook terecht trots op de school.

Vacature eisen:

Wie zoeken we?
Voor De Zevensprong zoeken we een enthousiaste en inspirerende directeur met leidinggevende ervaring binnen het onderwijs. Een directeur die een visie heeft op het idee om vanuit het klein, in een vertrouwde en boeiende omgeving, te bouwen aan een grote toekomst voor onze leerlingen. Je bent ondernemend en zoekt actief de samenwerking met alle partners in en om de school. Ook ben je transparant en helder in je communicatie en bent gemakkelijk benaderbaar voor zowel het team, de kinderen en de ouders.

Als directeur ben je een echte teamspeler die kwaliteiten in het team inzet en die vertrouwen geeft. Want jij bent ervan overtuigd dat de beste resultaten in goede samenwerking tot stand komen. Je zet heldere lijnen uit vanuit de ambities van de school en je weet daarbij hoofd- en bijzaken goed te scheiden. Samen met het team en de partners werk je aan een school brede aanpak voor een sterk en positief schoolklimaat. Vanuit je positieve houding weet je het team te motiveren om hier hun bijdrage aan te leveren. Daarbij streef je een cultuur na waarin het professionele gesprek over onderwijs gaat en waarin ontspanning en plezier uiteraard hun plek hebben.

Voorwaarden:

Wat kun je van ons verwachten?
Op De Zevensprong hebben we het goed voor elkaar, mede door een enthousiast en betrokken team dat graag inbreng heeft bij de verdere ontwikkeling van de school.
Als directeur van De Zevensprong maak je ook deel uit van het directeurenteam van ASG, waarin je collega’s inspireert, met hen samenwerkt en ook sparringpartners vindt. Daarnaast biedt ASG veel mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling, onder andere op het gebied van leiderschap en kwaliteitszorg. Inschaling vindt plaats conform de CAO-PO.

Over Almeerse Scholen Groep*:

De Almeerse Scholen Groep is het onderwijsbestuur van 37 basisscholen, twee scholen voor speciaal basisonderwijs en acht scholen in het voortgezet onderwijs in Almere. Wij staan voor goed en toegankelijk onderwijs voor ieder kind tussen de 4 en 18 jaar.Ieder kind is anders,leert anders en ontwikkelt zich op een eigen manier. Door onze kwaliteit en diversiteit kunnen wij kinderen de school bieden die bij hem of haar past.

De missie van ASG is ‘Samen kleur geven aan goed onderwijs’. “Samen kunnen wij goed onderwijs bieden, omdat we al onze kennis, ervaring en ideeën met elkaar delen. De diversiteit tussen onze scholen beschouwen wij als een grote kwaliteit en meerwaarde van ASG. Er is volop keuze voor onze leerlingen. Hiermee geven wij kleur aan de stad Almere. Goed onderwijs betekent dat iedere leerling het diploma kan behalen dat bij zijn talenten past.”

“Het is onze visie om kwalitatief en eigentijds onderwijs te bieden, innovatief en inspirerend. We anticiperen op wat de toekomst van jongeren en het onderwijs vraagt. De combinatie van primair en voortgezet onderwijs geeft ons hierbij een enorme potentie. Wij bereiden jonge mensen voor op hun toekomst: goed gekwalificeerd, met vaardigheden en met zelfkennis. Zo kunnen zij bijdragen aan de samenleving.”

De kernwaarden vormen de basis waar de organisatie voor staat. Ze zijn inspiratiebron en leidraad voor alles wat ze doen.

Open

Gezien worden

Vooruitstrevend

Ambitieus

De missie, visie en kernwaarden vormen het fundament van de Almeerse Scholen Groep. De Koers geeft richting en biedt kaders waarbinnen ruimte is voor eigen invulling van de scholen.

Koers 26
De Almeerse Scholen Groep wil iedere leerling het best mogelijke onderwijs bieden. Dat is een grote ambitie, maar ook een ambitie die bij hen past. ASG werkt op dit moment aan Koers 26, het strategisch beleidsplan voor 2023-2026. Dit doen ze onder andere in drie bijeenkomsten van ASG Draait Door, samen met leerlingen, ouders, medewerkers, medezeggenschap, toezichthouders en samenwerkingspartners.

Structuur
Bij de Almeerse Scholen Groep zijn de functies ‘besturen’ en ’toezicht houden’ duidelijk gescheiden. Het College van Bestuur bestuurt de Almeerse Scholen Groep en de Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur.

ASG kent hiernaast directies op schoolniveau en een clusterdirectie in het primair onderwijs. Het team van clusterdirecteuren geeft leiding aan het primair onderwijs en legt verantwoording af aan het College van Bestuur. Samen met het College van Bestuur vormen de clusterdirecteuren de directieraad primair onderwijs. Het servicebureau ondersteunt de scholen en het College van Bestuur op zowel strategisch als operationeel vlak. Denk hierbij aan onderwijskwaliteit, werving en selectie, HR, financiën, control, communicatie en subsidieaanvragen. Maar ook hele praktische zaken zoals personeels- en salarisadministratie, inkoop, huisvesting, schoonmaak en ICT.

FTE: 0,8

Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: