Financieel interim manager zorgorganisatie (care/cure/eerstelijn) – VOOR BV – Almere Stad

VOOR BV

Financieel interim manager zorgorganisatie (care/cure/eerstelijn)

VOOR combineert ‘zaken doen’ en ‘goed doen’. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld . Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

Organisatie

Voor een brede allround zorg organisatie in de regio Amsterdam zijn wij op zoek naar een stevige en zeer ervaren financieel interim manager voor de duur van 4 tot 6 maanden (afhankelijk van de werving van een vaste opvolger). De huidige financieel manager heeft een andere baan geaccepteerd en vertrek per 1 september a.s . Deze is in de eerste week van de interim manager beschikbaar voor een overdracht.De organisatie levert alle soorten van eerstelijns zorg (huisartsen, fysio, verloskunde, farmacie) vanuit ruim 20 gezondheidscentra. Daarnaast wordt er vanuit 7 wooncentra V&V intramurale en extramurale (thuis)zorg geleverd. Huishoudelijke zorg is vorig jaar overgedragen aan een schoonmaak organisatie.Er werken een kleine duizend medewerkers waarvan ruim 650 individuele zorgprofessionals. De declaratiestroom is daarom enorm groot vanuit deze 650 professionals naar ruim 30 verzekeraars.De organisatie staat voor een grote uitdaging omdat een groot deel (50 van 150 miljoen euro) van de financieringsstroom per 1 januari a.s gaat wijzigen door o.a WMO en overheveling van taken naar de gemeente en van AWBZ bevoorschottingsfinanciering naar achteraf betaling door verzekeraar obv registratie. Nog niet alle randvoorwaarden en afspraken rond deze registratieve overgang zijn bekend. Branchevereniging Actiz is hierover nog in gesprek met ZN. Je kunt je voorstellen wat de impact is van dit proces is bij een organisatie van deze omvang.De opdracht van de interim manager is dagelijkse aansturing van 4 teamleiders (Grootboek, debiteuren beheer (1,5 miljoen facturen richting verzekeraars op jaarbasis!), salaris administratie en bureau zorgondersteuning). De teamleiders werken al meerdere jaren bij de organistaie en de zijn heel zelfstandig.De focus van de interim manager ligt , naast de dagelijkse eindverantwoordelijkheid, op aansturing en implementatie van de volgende projecten. Alle projecten zijn beschreven en er is een implementatie plan:registratieve overgang ivm WMO/AWBZ etcDBC registratie (ivm vervallen bevoorschotting) in care. in het curatieve deel van de organsiatie werkt men hier al mee.Voorbereiden van de jaarrekeningIntegratie van de salarisadministratie met Ehrm (is een project met een externe projectleider)Diverse bezuinigings cases implementeren. deze zijn ook allen beschreven. Het gaat met name om de aansturing hiervan.Je rapporteert aan en adviseert de (voorzitter van de) RvB. Er is ook een onafhankelijk controler werkzaam binnen de organisatie. Deze rapporteert ook aan de RvB. Er is een collegiale relatie met de manager financiën waarbij makkelijk en snel geschakeld moet kunnen worden.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: