Integraal ontwerper natuur en klimaat – Antea Group – Almere

  • Almere

Antea Group

Werken aan projecten waarbij jij de schakel bent tussen plan en uitvoering? Doorgroeien in de wereld van water, groen en natuur? Een enorm variërend werkpakket? Antea Group daagt je uit.

Wat doe je als integraal ontwerper natuur en klimaat bij Antea Group?

Met jouw technische kennis, praktische instelling en ruimtelijk inzicht maak je de vertaalslag van een (abstracte) vraag van opdrachtgever naar een technisch ontwerp. Hierbij komen alle fasen in de projecten aan bod: van verkenningen/variantenstudies tot inrichtingsplannen, definitieve ontwerpen, contracten (UAV, RAW en UAV-GC) en contractbegeleiding. Je werkt in Autocad of Civil 3D ontwerpen uit en legt ontwerpeisen/-uitgangspunten vast is een programma van eisen of begeleidende rapportage. Je bent hierbij ook in staat om het ontwerp op kosten te zetten. Na het opstellen van de ontwerpen weet jij de vertaalslag te maken van ontwerp naar contract (UAV, RAW en UAV-CG). Het liefst voer je hierna ook de contractbegeleiding uit, zodat jij jouw ontwerp gerealiseerd ziet worden! Klantcontact ga jij ook niet uit de weg. Je gaat mee met de projectleider naar klanten en zet hun vraagstukken om in technische oplossingen. Je werkt onder meer aan de technische voorbereiding van water- en natuurbouwwerken, beekherstelprojecten, groenprojecten, kadeverbeteringen en waterbergingen. Je denkt mee, biedt oplossingen en zorgt ervoor dat projecten een soepele uitvoering kennen. Het is jouw drijfveer om inrichtingsideeën om te zetten naar een uitvoerbaar plan. Heb je een goed analytisch denkvermogen en passie voor landschapsinrichting, dan zijn wij op zoek naar jou!

Hoe ziet een typische werkdag eruit?

Bij Antea Group is geen enkele dag hetzelfde! Dit zou een dag kunnen zijn:

Het is woensdagmorgen. Je zit in de auto en bent onderweg naar een toezichtklus. Het gaat om het realiseren van een waterbergingsgebied op een natuureiland, de Gouden Boaiem. Deze opgave wordt gecombineerd met ontwikkeling van natuur en kadeverbetering. Omdat het op een eiland is stap je om half 9 in een door de aannemer beschikbaar gesteld vaartuig. De aannemer is op dit moment bezig met de inlaatconstructie en heeft het grondwerk net uitgezet. Aan jou de taak om het uitzetwerk te controleren en mee te denken met de aannemer over de aansluiting op de bestaande kade. Na een goed gesprek met de uitvoerder vaar je weer terug naar het vaste land. Je moet op tijd weer terug zijn want om 13.00 uur heb je een werkgroepoverleg met de provincie en natuurmonumenten over een natuurherstelproject. Jij hebt vorige week het bestek met de uitvoeringstekeningen opgeleverd en gaat deze nu bespreken met de opdrachtgever en stakeholder. Na een bespreking van anderhalf uur concludeer jij samen met de projectleider dat er goede conceptdocumenten liggen maar dat de aanleghoogtes van de kades niet passend zijn bij de wensen van de stakeholder. Volgende week plan jij een dag in om de dwarsprofielen aan te passen en de veranderingen van de hoeveelheden van het grondwerk in het bestek door te voeren. Je gaat nu eerst verder met een ander project: uit een archeologisch onderzoek blijkt dat de ontgravingsdieptes aangepast moeten worden. Jij stemt dit af met de archeoloog en voert de wijzigingen door op tekening. Aan het einde van de beantwoord je nog wat mailtjes en kijk je waar je morgen moet zijn. Met een voldaan gevoel terugkijkend op een productief en veelzijdig dagje, met leuke en constructieve gesprekken, sluit je je laptop af. Tijd voor andere dingen.

Voorbeeldprojecten

Lees hier meer

Deel deze vacature: