Medewerker Dwangsom – Unique – Almere Stad

Unique

Voor UWV Almere divisie Klant & Service (K&S),zijn wij zo snel mogelijk op zoek naar een Medewerker Dwangsom! Als Medewerker Dwangsom ben jij de functionaris waar alle Ingebrekestellingen (IGS) binnenkomen en je bent werkzaam binnen Klachtenservice. Je ontvangt, registreert, beoordeelt, bewaakt, rappelleert en handelt namens Klachtenservice de IGS af. Klachtenservice is onderdeel van K& S en helpt klanten die in problemen zijn geraakt. Deze problemen worden aangemeld via diverse kanalen zoals telefonie, internet, mail en brief. De problemen kunnen door diverse partijen aangemeld worden zoals de klant zelf, intern door collega’s of collega ketenpartners. Kenmerkend binnen klachtenservice is het verlenen van hoogwaardige dienstverlening waarbij de klant centraal staat. Klachtenservice wil ervoor zorgen dat de dienstverlening volledig sluitend en op uniforme wijze bestuurbaar is volgens de normen van COPC. De klant krijgt dan ongeacht het kanaal waarlangs zijn probleem is belegd een correct antwoord aangeboden voor zijn probleem. De specifieke situatie van de klant is het uitgangspunt in de routering, de afhandeling van zijn probleem en het bewaken van de oplossing.
Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: