Projectmanager Projectbeheersing – Continu Professionels – Almere

  • Almere

Continu Professionels

Bedrijfsomschrijving

Alsonafhankelijk en advies- en ingenieursbureau is dit bedrijf actiefbinnen alle facetten van onze leefomgeving. De adviseurs van deadviesgroep Beheer leveren dagelijks een duurzame bijdrage aan deruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheidvan de openbare ruimte. Dit doen zij elk vanuit verschillendedisciplines en van operationeel tot strategisch, maar met eenzelfdepassie en bevlogenheid, altijd samen met de klant en in logischestappen. Vanuit geloof in een toekomstbestendige openbare ruimtewillen zij de beheerregisseur en kennismakelaar zijn om klanten tehelpen bij de uitdagingen van morgen envandaag.

Ditbedrijf gelooft dat jouw toegevoegde waarde het grootst is als jemet plezier naar je werk gaat. Inhoudelijke uitdaging en ruimte omjezelf te ontwikkelen vindt dit bedrijf daarom belangrijk.Daarnaast bieden zij uitstekende arbeidsvoorwaarden die je kuntaansluiten op jouw wensen en behoeften. De organisatie kent eeninformele bedrijfscultuur. Dit bedrijf gaat voor kwaliteit, maarzonder al te veel omhaal. Kortom, je voelt je snel thuis in onzeorganisatie.

Functieomschrijving

‘Heb jij het in je omin een commerciële omgeving projecten te verwerven, optimaal telaten renderen en anderen onderdeel te laten zijn van dit succes?En zie je het als extra uitdaging verschillende werkvelden metelkaar te verbinden enversterken?

Dit is jouwuitdaging

Je zet jouw leidinggevendekwaliteiten en commercieel talent in om mooie projecten in de wachtte slepen voor dit bedrijf en deze te realiseren voor onze klanten.Je bent verantwoordelijk voor het verwerven van advies- eningenieursopdrachten in het werkveld van de Businesslijn Contracten& Vergunningen, specifiek voor de AdviesgroepProjectbeheersing.

Je hebt intensief contact met overheden enprivate partijen. Als netwerker pur sang schep je plezier in hetaangaan en onderhouden van relatienetwerken. En je weet als geenander marktkansen te signaleren en te verzilveren. Als CommercieelProjectmanager draag je ook verantwoordelijkheid voor het beheervan je projectenportefeuille en ben je eindverantwoordelijk voorhet resultaat. Belangrijk is het financieel en contractueel managenvan de adviesopdrachten en de aansturing van projectleiders encontractmanagers op proces en inhoud. Als inhoudelijke bagage neemje ervaring met projectbeheersing mee, maar ook de skills om teamsaan te sturen en te enthousiasmeren.

Functie-eisen

In een werelddie snel verandert zijn we op zoek naar mensen met ambitie, metpassie voor hun werk. Professionals die vakkennis combineren met dewil om het beste uit zichzelf en anderen te halen. Om voor dezefunctie in aanmerking te komen, beschik jeover:

  • een afgeronde hbo-, wo-opleiding, bijvoorkeur civiele techniek, technische bedrijfskunde, technischebestuurskunde ofmanagement;
  • ten minste 5 jaar relevantewerkervaring als adviseur, contract- of projectmanager op hetgebied van project- ofprocesbeheersing;
  • een heldere en eigen visie over deontwikkelingen binnen hetvakgebied;
  • ondernemersgeest en creativiteit: jeweet marktsignalen om te zetten in concreteopdrachten;
  • netwerkkwaliteiten: je legt makkelijkcontacten op bestuurlijk- enbeleidsniveau.

Arbeidsvoorwaarden

– Goedeprimaire en secundairearbeidsvoorwaarden;

– Dynamische werkomgeving.

Lees hier meer

Deel deze vacature: