Senior Adviseur Sociaal Domein Gemeente – Matchpartner – Almere

 • Almere

Matchpartner

Als Senior Adviseur Sociaal Domein werk je op strategisch niveau aan de ontwikkeling en implementatie van beleid binnen het sociaal domein. Je bent een sleutelfiguur in het vertalen van landelijke regelgeving naar lokaal beleid en draagt bij aan de verbetering van de dienstverlening aan onze inwoners.

Jouw taken binnen deze rol: 

1. Regionale samenwerking Jeugdhulp:

 • Resultaat: Participeren in ambtelijke en strategische overleggen en op basis hiervan collegevoorstellen schrijven en ontwikkelingen lokaal door vertalen.
 • Op te leveren:
  • Collegevoorstellen
  • Beleidsnotities met lokale doorvertalingen
  • Eindrapportage met aanbevelingen en actiepunten.

2. Coördinatie Hervormingsagenda (landelijke ontwikkelingen):

 • Resultaat: Coördinatie van de hervormingsagenda en doorvertaling van ontwikkelingen naar gemeentelijke werkzaamheden.
 • Op te leveren:
  • Beleidsnotities met lokale doorvertalingen
 • Eindrapportage met aanbevelingen en actiepunten.

3. Regionale inkoop Jeugdhulp:

 • Resultaat: Ondersteuning in de overgang naar de implementatiefase van de regionale inkoop jeugdhulp.
 • Op te leveren:
  • Indicatorenset voor sturing op het zorglandschap.
  • Opleveren beleidsmatige aanpassing verordening en beleidsregels. Verordening en beleidsregels worden in december opgeleverd.

4. Samenwerkingsagenda Jeugdhulp (Regionaal):

 • Resultaat: Ambtelijke ondersteuning bij actielijnen 1 en 4 gericht op ombouw en afbouw van het zorglandschap.
 • Op te leveren:
  • Adviesdocumenten voor de wethouder en stuurgroep.
  • Beleidsnotities met lokale doorvertalingen
  • Eindrapportage met aanbevelingen en actiepunten.

5. Bestuurlijke advisering Jeugdhulp/Jeugdwet:

 • Resultaat: Advisering aan lokale en regionale besturen over jeugdhulp en Jeugdwet.
 • Op te leveren:
  • Adviesnotities voor bestuurlijke besluitvorming.
  • Advies AB/BO vergaderingen van SamenTwente.

6. Monitoren eventuele financiële problematiek zorgaanbieders:

 • Resultaat: Monitoring eventuele financiële problemen van zorgaanbieders.
 • Mogelijk op te leveren:
  • Voortgangsrapportages.
  • Adviesdocumenten voor het college.

7. Advisering intern Jeugdhulp/Jeugdwet:

 • Resultaat: Interne advisering en ondersteuning bij beleidsmatige en financiële verantwoording van de Jeugdwet.
 • Op te leveren:
 • Beleidsadviezen.
 • Adviesadvies bezuinigingen Jeugdwet
 • Interne memo’s en rapportages.

8. P&C Cyclus:

 • Beleidsmatige aanpassingen begroting en jaarrekening aanleveren.
 • Advies richting financiën vanuit ontwikkeling bijstelling.
 • Een uitdagende en afwisselende functie met veel ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling.
 • Een marktconform salaris tot maximaal €5200,- op basis van 36 uur per week, afhankelijk van ervaring en opleiding.
 • Eindejaarsuitkering
 • Pensioenregeling
 • 100% reiskosten of mogelijkheid tot een leaseauto
 • Trajectbegeleiding, coaching on the job

Lees hier meer

Deel deze vacature: