Senior beleidsadviseur sociaal domein – Gemeente Almere – Almere

 • Almere

Gemeente Almere

sluitingsdatum 19-05-2024 Als senior beleidsadviseur sociaal domein bij de afdeling Zorg en Welzijn werk jij samen aan de transformatie-opgave in het sociaal domein en werk jij dus aan een sociaal veerkrachtig Almere. Als verbinder draag jij bij aan de samenhang tussen de verschillende opgaven, beleidsvelden én de aansluiting met de partners in de stad. De komende jaren ligt jouw focus vooral op de bestuurlijke opgaven met betrekking tot gezondheid, diversiteit en inclusie en de maatschappelijke agenda. Wij zoeken twee senior beleidsadviseurs. De exacte taakverdeling tussen jullie wordt bepaald door competenties en expertise op de genoemde onderwerpen. Wat ga jij doen

Als senior ben jij nauw betrokken bij het verder brengen van het meerjarige en brede actieprogramma ‘Almere Divers en Inclusief’ 2023-2026. Het actieprogramma helpt de gemeente, de inwoners en organisaties in de stad om diversiteit te omarmen en om uitsluiting en ongelijke behandeling te bestrijden. Om een stad te zijn waarin wij in gelijkwaardigheid en in alle eigenheid ons bij elkaar thuis kunnen voelen. Met een volwaardig burgerschap voor ons allemaal, ongeacht onze leeftijd, huidskleur, afkomst, sekse, beperking, religie en seksuele geaardheid. Het actieprogramma bestaat uit een Diversiteitsagenda, een Antidiscriminatieagenda, een Regenboogagenda en een Inclusieagenda met concrete maatregelen en acties. Jij werkt in teamverband met de manager diversiteit, de beleidsadviseur en ondersteuners aan het uitvoeringsprogramma 2024. 

Ook ben jij trekker van de bestuurlijke opgave ‘Gezond in Almere’. Deze opgave, zoals uiteengezet in het coalitieakkoord ‘Bouwen aan een gezonde toekomst’, staat centraal in jouw werk. Jij hebt een stevige strategische adviesrol naar wethouder, college en raad en staat stevig in jouw schoenen in de samenwerking met de partners in de stad binnen Positief Gezond Almere (PGA), alsook in de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord (IZA) binnen de regio. Samen met de Almeerse zorg- en welzijnsorganisaties werk jij aan het transformatieproces van een betere samenwerking tussen het medisch en sociaal domein en de informele zorg. 

Daarnaast lever jij een belangrijke bijdrage aan andere beleidsvelden binnen het sociaal domein. Het onlangs verschenen rapport ‘Sociale staat van de Stad’ wordt met jouw bijdragen verder uitgewerkt tot een beleidskader en zal leiden tot nieuwe maatschappelijke opgaven. Samen met anderen doe jij voorstellen voor de aanpak hiervan. Jij denkt mee over de sociale infrastructuur in de stad en anticipeert op ontwikkelingen binnen de stad.

Jij houdt het landelijk beleid scherp in de gaten, initieert nieuwe ontwikkelingen en neemt het voortouw in beleidsontwikkelingen. Jij bent samen met een collega accounthouder verantwoordelijk voor de uitvoering van het welzijnsbeleid, waarbij jij een cruciale rol vervult in het subsidieproces en als gesprekspartner fungeert voor onze welzijnspartners. Met een integrale blik adviseer jij het gemeentebestuur en het managementteam, met als doel de gemeente Almere meer klantgericht en opgavegericht te laten werken, elke dag een stapje beter. 

Wie ben jij Jij bent gewend om te werken aan integrale complexe opgaven. Jij hebt dan ook ervaring in een senior positie en jij weet dat het jou energie geeft om collega’s te coachen. Jij staat stevig in jouw schoenen, straalt senioriteit uit en kunt zowel collega’s als externe partijen aanzetten tot acties. Als vanzelfsprekend bezit jij uitstekende adviesvaardigheden. Jij krijgt veel voor elkaar door jouw energie, daadkracht en kennis. Jij vindt het prettig om met anderen in gesprek te zijn, durft kritische vragen te stellen en geeft gevraagd en ongevraagd feedback. Jij kan jouw gedachten en voorstellen goed op papier zetten en weet anderen te overtuigen. Jij kunt goed omgaan met verschillende belangen en perspectieven en weet wanneer ruimte te geven en te nemen. Jij bent een iemand die het bestuurlijke proces door en door kent en weet te overtuigen. Daarbij kun jij als geen ander de vertaling maken van bestuurlijke ambities naar gemeentelijke beleid én uitvoering.Gezien het karakter van de functie en de verantwoordelijkheden die hierbij horen, is het essentieel dat jij een zeer ervaren beleidsadviseur bent. Meer over jouw werkomgeving De afdeling Zorg en Welzijn bevindt zich in een dynamische fase van ontwikkeling, gericht op het effectief aanpakken van maatschappelijk relevante en complexe vraagstukken binnen het sociaal domein. De afdeling Zorg & Welzijn is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en realisatie van de maatschappelijke ondersteuning en het welzijnswerk in de stad. Met een team van 180 toegewijde professionals komen beleid en uitvoering samen op terreinen zoals jeugd, Wmo, beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De afdeling vormt via de wijkteams de toegang voor de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en Jeugdwet voor inwoners van Almere. Samen met de partners in de wijkteams is de afdeling het eerste aanspreekpunt voor mensen uit de stad en een belangrijke schakel in het proces om passende en zo nabij mogelijke ondersteuning te kunnen bieden. Wat wij jou bieden Gelukkig zijn in het werk dat jij doet, is wat voor ons telt! Samen leveren wij iedere dag, op onze eigen innovatieve en hartelijke wijze, een bijdrage aan een nog beter, duurzamer en toekomstbestendiger Almere. Wij geloven er in dat deze maatschappelijke impact energie geeft en plezier in het werk oplevert. Dit alles mag jij doen binnen een betrouwbaar en slagvaardig team, waar oog is voor jou als individu en jouw ambities.Daarnaast mag jij nog de volgende arbeidsvoorwaarden verwachten:

 • Een jaarcontract met de intentie tot vast;
 • Salaris van minimaal € 5.008 en maximaal € 6.777 bruto per maand, o.b.v. 36-urige werkweek;
 • Een baan voor 32-36 uur per week;
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • 17,05% individueel keuzebudget bovenop jouw salaris;
 • De mogelijkheid om hybride te werken;
 • (Gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof;
 • Uitgebreide keuze aan trainingen en opleidingen, zodat jij je verder kunt ontwikkelen. 
 • Solliciteren  

  Wij vinden het belangrijk dat jij goed kunt afwegen of deze vacature echt bij jou past. Daarom vertelt Miranda Jonker (06-20634890) jou graag meer over deze functie. Heb jij vragen over de sollicitatieprocedure? Dan kun jij

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: