Teamleider – Stichting de Schoor – Almere Stad

Stichting de Schoor

Een stevig team neerzetten, aansturen én verder professionaliseren, dat is jouw mooie uitdaging als teamleider.Geef jij op inspirerende en motiverende wijze leiding aan het team, met als doel om de bestaanszekerheid van inwoners van Almere te vergroten? Dan zijn wij op zoek naar jou! Onze organisatie is volop in ontwikkeling. Dat komt mede door alle maatschappelijke ontwikkelingen zoals stijgende prijzen, energiecrisis en de kinderopvangtoeslagaffaire waardoor we steeds meer mensen in Almere spreken en zien die (een vorm van) ondersteuning nodig hebben. Je focus ligt op het verder professionaliseren en door ontwikkelen van een team van sociaal raadslieden en een team van maatschappelijk werkers (zo’n 19 medewerkers) die zich specifiek bezighoudt met het samen werken aan herstel van gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire.Wie ben jijJe begeleidt de medewerkers in hun vakmanschap en stimuleert hen om elke keer weer, vanuit een open lerende en luisterende houding, dat te doen wat een inwoner op dat moment nodig heeft. Samen met de teamleider preventie, vroegsignalering en schuldhulpverlening bouw je verder aan onze ambitie en droom om voor Almeerders hun situatie duurzaam te verbeteren en om deze mensen op hun manier perspectief te bieden. Het welzijn van de inwoner staat hierin centraal. Dit doe je niet alleen. Je streeft naar een integrale samenhangende aanpak met aandacht voor alle leefgebieden en alle vraagstukken, samen met diverse ketenpartners. Dit vraagt afstemming, overleg en investeren in een gezamenlijke visie en werkwijze.Gezien de complexiteit en het (deels) onontgonnen terrein van de vraagstukken is het essentieel dat je teamleden stevig geworteld zijn en vanuit gezamenlijkheid werken; Je geeft ze eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen om vanuit hun vakmanschap het werk uit te voeren. Daarbij sluit je aan bij hun signalen, wensen en de mogelijkheden die zij zien hun werk te verbeteren. Je hebt kennis van psychosociale ondersteuning en bestaanszekerheid. Je stimuleert hen om nieuwe vormen van dienstverlening op te zetten en bent in staat om het vakmanschap en beroepsidentiteit van het sociaal raadsliedenwerk en het maatschappelijk werk te versterken. Ook creëer je ruimte en aandacht in je teams voor relatieopbouw en een mensgerichte, stress-sensitieve benadering.Je hebt een helikopterview en maakt de vertaalslag van strategisch beleid naar concrete doelstellingen voor het eigen team en de afdeling. Je bent een netwerker pur sang en kunt strategisch en diplomatiek opereren binnen een multidisciplinaire context. Met je collega teamleiders werk je nauw samen.Wat breng je mee?een relevant hbo-diploma (bijv. HBO sociaal werk, Maatschappelijk werk en Dienstverlening), aangevuld met opleidingen o.G.V. managementminimaal 5 jaar ervaring met leidinggeven binnen welzijneen visie op de rol en meerwaarde die het sociaal raadsliedenwerk en het maatschappelijk werk heeft in het sociaal domeinkennis van vraagstukken op gebied van armoede, schulden, sociaal juridische dienstverlening, psychosociale ondersteuningjouw leiderschapsstijl is als volgt: je kent ieders kwaliteiten en zorgt voor een evenwichtig team waarin ruimte is voor ontwikkeling. Je gaat daarbij uit van eigen kracht en verantwoordelijkheid van medewerkersverbindend vermogen, je staat open voor belangen van diverse partijen en zoekt hierin de gemeenschappelijkheid zodat verbinding ontstaat en de samenwerking optimaal tot haar recht komtvanuit een gezamenlijke opdracht kunnen werken met andere organisaties (organisatie-overstijgend)Enthousiast geworden?Dan horen we graag van je! Wil je eerst meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met AnneMarie Geneugelijk, Manager Wijk en Welzijn,06-42741863. Zij is bereikbaar tot en met 23 december en op 3 januari tussen 9 en 12 uur. We zien je reactie graag tegemoet voor 5 januari. De eerste gespreksronde staat gepland op 11 januari.Solliciteren doe je via www.Werkenbijdeschoor.Nl.De Schoor, Welzijn in AlmereDe Schoor is overal in Almere. We brengen mensen samen. We werken aan mentaal welbevinden, sterke wijken en veerkrachtige gemeenschappen. Leggen verbindingen tussen verschillende leefgebieden van mensen en werken altijd samen met anderen. We zijn sociale stadsontwikkelaars. Onze missie is krachtig en eenvoudig. Samen maken we meedoen mogelijk. Meer informatie vind je op www.Deschoor.Nl.
Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: