Toezichthouder Stikstof – Eminent Groep – Almere

  • Almere

Eminent Groep

Als toezichthouder stikstof voer je controles uit bij bedrijven, evenementen en infrastructurele werken. Dit doe je in het kader van de Wet Natuurbescherming. Je houdt toezicht op de naleving van vergunningen en meldingen bij voornamelijk agrarische bedrijven in Flevoland. Je verdere taken en verantwoordelijkheden zijn:Indien nodig optreden en klachten/verzoeken tot handhaving afhandelen;Gedane controles administratief uitwerken;Brieven opstellen naar aanleiding van de controles en gemaakte afspraken;Gerichte adviezen verstrekken die aansluiten op het doel achter de regels;Indien nodig met overtuiging maatregelen treffen;Samen conflicten oplossen.Je fungeert als een professionele vraagbaak en prettige gesprekspartner voor ondernemers en opdrachtgevers. 

Lees hier meer

Deel deze vacature: